จำหน่ายกรอบพระทองคำทุกชนิด กรอบพระทองคำฝั่งเพชร , กรอบพระเลี่ยมทอง 75% / 90% ฯลฯ
รับออกแบบและผลิตกรอบพระทองคำ ดำเนินงานโดยทีมงานผู้เชี่ยญมากว่า 20 ปี
วัตถุมงคล คุณค่าทางจิตใจ
สงเสริมความเจริญรุ่งเรือง
คลิกเพื่อดูข้อมูบเพิ่มเติม

ซื้อขายทองคำแท่ง นึกถึง SNP GOLD online ซื้อขายสะดวก ราคาเที่ยง บริการด้วยใจ

สินค้าล่าสุด

บทความ

เล่าขานตำนานทอง : ทองสุโขทัย นพคุณแห่งเมืองเก่า

“จังหวัดสุโขทัย” เมื่อ 700 ปีก่อน นอกจากเคยดำรงสถานะเป็นราชธานีเมืองหลวงของกรุงสุโขทัยที่มีฐานประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทั้งทางด้านศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ จึงทำให้เกิดช่างสกุลสุโขทัยด้านต่างๆ ขึ้นไม่น้อย และในจำนวนนั้นก็คือ ช่างทองสกุลสุโขทัย

เล่าขานตำนานทอง : ทองคำเปลว หัตถศิลป์ที่ยังมีชีวิต

ทองคำเปลว ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของไทย อันแฝงไว้ด้วยคุณค่าทางจิตใจ และธำรงไว้ซึ่งศรัทธาตามวิถีของคนไทย จนถึงขณะนี้แม้จะยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการใช้ทองคำเปลวเพื่อเป็นเครื่องสักการะทางศาสนาตั้งแต่เมื่อใด แต่ทว่าการใช้ทองคำเปลวในงาน

เล่าขานตำนานทอง : อิสริยยศทองคำ เกียรติยศแห่งบรรดาศักดิ์

เครื่องราชอิสริยยศหรือเครื่องยศ คือ เครื่องหมายแสดงเกียรติยศ เครื่องประกอบยศ และบำเหน็จความชอบที่พระมหากษัตริย์ไทย แต่ครั้งโบราณกาลมา สร้างขึ้นเพื่อ พระราชทานให้แก่ราชตระกูล ขุนนาง ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป ที่มีตำแหน่งหน้าที่ ความชอบในแผ่นดินให้ปรากฏตาม