ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – ปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Online – ปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Phone – ปิดให้บริการ
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – ปิดให้บริการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – ปิดให้บริการ

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – ปิดให้บริการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – ปิดให้บริการ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 วันชาติสหรัฐอเมริกา Independence Day

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – เปิดให้บริการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – เปิดให้บริการ