ข่าวประชาสัมพันธ์

   31 ธันวาคม 2559  วันหยุดสิ้นปี

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกดล์ จำกัดปิดทำการ
 • ระบบ Gold Online – ปิดทำการ
 • ระบบ Gold Phone – ปิดทำการ  
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง –  ปิดทำการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) ปิดทำการ

 

   2 – 3  มกราคม 2560  วันหยุดชดเชยปีใหม่

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกดล์ จำกัดเปิดทำการ
 • ระบบ Gold Online –เปิดทำการ
 • ระบบ Gold Phone – เปิดทำการ  
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง –  ปิดทำการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) ปิดทำการ

28 – 29  มกราคม 2560  วันหยุดตรุษจีน

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกดล์ จำกัดปิดทำการ
 • ระบบ Gold Online –ปิดทำการ
 • ระบบ Gold Phone – ปิดทำการ  
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง –  ปิดทำการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) ปิดทำการ

 

30  มกราคม 2560  วันหยุดเทศกาลตรุษจีน

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกดล์ จำกัดเปิดทำการ
 • ระบบ Gold Online –เปิดทำการ
 • ระบบ Gold Phone – เปิดทำการ  
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง –  ปิดทำการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) ปิดทำการ