ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร 25 ธันวาคม 2561 วันคริสต์มาส

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – ปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Online – ปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Phone – ปิดให้บริการ
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง –  ปิดให้บริการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) –  ปิดให้บริการ

วันอาทิตย์ 30 ธันวาคม 2561 ถึง วันอังคาร 1 มกราคม 2562 วันหยุดสิ้นปี

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – ปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Online – ปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Phone – ปิดให้บริการ
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง –  ปิดให้บริการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) –  ปิดให้บริการ

วันพุธ 2 มกราคม 2562 วันปีใหม่

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง –  ปิดให้บริการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) –  ปิดให้บริการ