ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันรัฐธรรมนูญ

  • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
  • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – ปิดให้บริการ
  • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – เปิดให้บริการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติ

  • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
  • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – ปิดให้บริการ
  • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – ปิดให้บริการ